Comemorarea Zilei Biruinţei la Cocieri a demarat cu Mitingul devenit tradiţional, cu participarea veteranilor Marelui Război pentru Apărarea Patriei, participanţilor la conflictul armat din 1992, primarului comunei Cocieri, dlui Ion Miţcul, reprezentanţilor consiliului local, sătenilor şi oaspeţilor din raion şi republică. A devenit un ritual sacru păstrarea unui moment de reculegere în memoria tuturor militarilor şi persoanelor civile, trecuţi în nefiinţă. A urmat micul discurs de felicitare a d-lui primar de Cocieri. Dl Ion Miţcul le-a adus veteranilor, care mai sînt în viaţă, sincere urări de sănătate şi recunoştinţa tuturor celor născuţi după urgia din 1941 – 1945. A menţionat, că noi toţi trăim în pace datorită celor care şi-au sacrificat sănătatea, tinereţea şi chiar viaţa!
       Din numele Preşedintelui raionului Dubăsari, a dlui Grigore Policinschi, a felicitat
veteranii şi pe toţi locuitorii din Cocieri, Roghi, Vasilievca, vicepreşedintele raionului Dubăsari, dna Raisa Spinovschi. Dumneaei l-a citat pe unul din veteranii prezenţi la miting, dl Avram Nirca, care a mărturisit: „ Pentru noi, participanţii în război, această sărbătoare e unică, deosebită. În fiecare an rămîn în viaţă tot  mai puţini camarazi de-ai noştri. Ziua de 9 Mai ne dă puteri, ne dă sănătate. Este sărbătoarea, care ne înaripează!”
      
 După miting dl primar, împreună cu dl Ion Tanasiev – preşedintele Asociaţiei veteranilor de muncă şi război şi dl Vasile Nirca, consilier local, au fost în ospeţie la 5 veterani ai Marelui Război  pentru Apărarea Patriei şi la 5 persoane, afeliate în drepturi cu veteranii. Toţi veteranii au rămas plăcut surprinşi, primind din partea primăriei şi unor persoane de bună credinţă din rîndul subiecţilor economici, care activează pe teritoriul comunei Cocieri, a unor sume fixe – cîte  500 lei şi Pachete alimentare, incluzînd cele mai necesare produse.
      Dl Petru Criviţchi a fost primul, care a beneficiat de atenţia Primăriei. El a mulţumit din suflet pentru atenţia, de care se bucură pe parcursul anilor din partea organelor puterii locale. Şi-a exprimat 
speranţa, că va mai avea puteri să vină la întîlniri cu generaţia în creştere,  fiind  martor în viaţă a celui mai groaznic Război Mondial, să-şi finiseze memoriile, pe care le scrie pe parcursul vieţii.
     Al doilea veteran, pe care l-am vizitat, a fost dl Vasile Cojuşnean. D- lui, împreună cu familia sa, a mulţumit primăriei şi a insistat să fim alături de toţi ai lui la masa de sărbătoarte. Într-o atmosferă caldă, prietenească, au derulat amintirile. Veteranul a povestit despre camarazii de luptă, despre prietenia ostăşească, despre viaţa liniştită după război în preajma celor dragi.
      Dl  Boris Tanasiev, la care am venit în curînd, a fost profund emoţionat. D-lui de ceva vreme foarte greu poate să se deplaseze – doar cu ajutorul cuiva din prejmă. E minunat, că are copii buni la suflet, care nu-l părăsesc la nevoile multe şi grele...
      Apoi am ajuns la dl Petru Isaicul, care împreună cu soţia, fostă invăţătoare a tuturor copiilor din Cocieri, ne-a mulţuimit pentru atenţie şi a rugat pe primar să-i ajute să facă o vizită prietenului său de foarte mulţi ani – Boris Tanasiev, aproape ţintuit la pat. Dl Ion Miţcul a organizat pe loc deplasarea veteranului la  adresa indicată.
      Ultimul veteran, care trăieşte împreună cu soţia şi rudele într-o casă foarte frumoasă pe malul pitoresc al Nistrului, a fost Avram Nirca. Acest brav bărbat, la frumoasa sa vîrstă, destul de înaintată, a mulţumit frumos pentru felicitare şi cadouri binevenite. Apoi, la masa de sărbătoare, în prezenţa rudelor şi oaspeţilor 
a început să pună întrebări primarului, consilierului şi preşedintelui Asociaţiei veteranilor muncii şi de război despre lucrul actualilor aleşi ai puterii locale. Cîndva d-lui a fost unul din cei mai activi conducători de întreprinderi, care activau pe teritoriul Sovietului Sătesc Cocieri şi întotdeauna obţinea succese remarcabile. Astăzi, cu toate că demult e la pensie, vinei cu multe sfaturi preţioase şi ajută pe cei mai tineri, actuali conducători ai Consiliului Local.
      Delegaţia primăriei i-a invitat pe toţi veteranii nominalizaţi la un frumos concert de totalizare al Şcolii de Arte din Cocieri, consacrat Aniversării a 67 a Victoriei în Marele Război pentru Apărarea Patriei. Veteranii au primit promisiunea prămarului, că va veni în ajutor, la orice probleme, care pot apărea în viaţa d-lor lor, încredinţîndu-i de sprijinul propriu şi a persoanelor de răspundere din toate domeniile.


                      Juc Tatiana, secretar responsabil "Noutăţi Nistrene"