La data de 2 martie curent preşedintele r-lui Dubăsari,  dl. Grigore Policinschi, a întreprins o vizită de serviciu în cadrul Secţiei Situaţii Excepţionale Postul Salvatori şi Pompieri din s.Cocieri. Aici Dumnealui s-a familiarizat cu activitatea de bază a colaboratorilor  ce îşi desfăşoară serviciul prin contract precum şi cu condiţiile tehnice cu care aceştia activează. 
 
   Odată ajuns pe teritoriul postului preşedintelui raionului i s-a raportat situaţia din ultimele 24 de ore de către ofiţerul de serviciu, fiind menţionat  că situaţii excepţionale sau momente ieşite din comun în raza de deservire nu au fost semnalate.

Un raport mai amplu şi generalizat pe baza activităţii anuale a Secţiei i-a fost prezentat de către şeful Secţiei Situaţii Excepţionale (SSE) a r-lui Dubăsari, dl. Gîncu Andrei. De asemenea în cadrul acestei vizite în urma unui dialog deschis între colaboratorii Postului Salvatori şi Pompieri s.Cocieri şi conducerea raionului au fost discutate atît succesele, cît şi problemele cu care se confruntă colaboratorii în timpul executării sarcinilor de serviciu.


 
   O solicitare specifică dar  strict necesară pe care angajaţii au pus-o în discuţie a fost problema lipsei unei cabine de duş,  avînd în vedere că localul în care activează e în reparaţie această necesitate rămîne a fi  rezolvată pe viitor.
 
   La finele vizitei preşedintele raionului şi-a exprimat încrederea atît în capacităţile teoretico – practice ale angajaţilor, cît şi în baza tehnică specială de care dispune postul dat.