La data de 7 februarie,curent a avut loc şedința Colegiului MAI, în cadrul căreia conducerea instituției a prezentat bilanțul de activitate pentru perioada anului 2011. Mai mult, în cadrul întrunirii a fost aprobat proiectul de dezvoltare strategică şi planul de acţiuni al instituţiei pentru anii 2012-2014. La şedinţa de azi a participat prim-ministrul Vlad Filat, conducerea MAI, în frunte cu ministrul Alexei Roibu, viceminiştrii şi şefii subdiviziunilor instituţiei, atât din Capitală, cât şi din raioanele republicii și, în premieră, preşedinţii de raioane. 

Analiza temeinică făcută în cadrul ședinței de bilanț, arată că Ministerul Afacerilor Interne şi-a orientat eforturile spre protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor de tentativele criminale şi alte acţiuni nelegitime, readucerea poliţiei în slujba cetăţenilor, asigurarea ordinii publice şi liniştii în societate. În același timp, activitatea subdiviziunilor structurale şi celor subordonate a fost axată pe un şir de obiective prioritare, în special - combaterea crimelor cu caracter grav şi organizat, contracararea traficului de persoane, de droguri şi armament, migraţiei şi şederii ilegale a străinilor, combaterea infracţiunilor săvârşite în domeniul real al economiei naţionale, delictelor transfrontaliere şi suprimarea economiei tenebre, menţinerea ordinii publice, profilaxia generală şi individuală a fenomenelor infracţionale. 

Ministrul Afacerilor Interne, Alexei Roibu, le-a mulţumit preşedinţilor de raioane pentru participare la şedinţa Colegiului MAI, subliniind că implicarea reprezentanţilor administraţiei publice locale va ajuta la soluţionarea problemelor existente. Alexei Roibu a specificat că documentele aprobate în cadrul şedinţei de astăzi includ acţiuni concrete de activitate pentru următorii doi ani. 

Prim-ministrul a apreciat activitatea desfăşurată de efectivul Ministerului de Interne, pe parcursul anului trecut şi a subliniat necesitatea întreprinderii unor noi acţiuni în combaterea infracţionalităţii şi menţinerii ordinii publice. Vlad Filat a menţionat că 2011 a fost un an important pentru instituţiile de drept din ţara noastră, atenţionând asupra necesităţii implementării reformelor. Şeful Cabinetului de Miniştri a subliniat necesitatea întreprinderii unor noi acţiuni, în combaterea infracţionalităţii şi menţinerii ordinii publice. Vlad Filat a apreciat adoptarea de către MAI a unei strategii de dezvoltare pentru doi ani, solicitând concentrarea tuturor eforturilor în implementarea acesteia. Totodată, prim-ministrul a cerut activizarea Comitetului Naţional de Supraveghere a Reformei MAI, cu efectuarea unei evaluări a activităţii în acest domeniu. Premierul a declarat că "este necesar de a îmbunătăţi activitatea poliţiei pentru ca în persoana poliţistului, cetăţeanul să găsească ajutorul de care are nevoie. În acest domeniu sunt necesare rezultate concrete şi aceasta nu este doar sarcina MAI, ci a noastră, a tuturor".


Mai mulți șefi de subdiviziuni au prezentat în rapoartele lor situaţia din fiecare domeniu al activităţii organelor de interne. Pentru îmbunătăţirea situaţiei în domeniul combaterii criminalităţii a fost propusă crearea unor centre regionale de prevenire a delicvenţei şi dotarea cu echipamentul necesar a secţiilor de poliţie. 

În acest context, Vlad Filat a menţionat că obiectivul Guvernului este ca în fiecare localitate să fie câte un poliţist de sector, aceştia urmând să fie asiguraţi cu sedii, transport şi locuinţe de serviciu. Premierul a solicitat conducerii Ministerului o comunicare mai bună cu reprezentanţii administraţiei publice locale, în vederea creării condiţiilor necesare de activitate ale poliţiştilor. „Vom aloca resurse interne, vom solicita şi sprijinul partenerilor externi, iar mijloacele necesare vor fi identificate", a dat asigurări premierul Filat. 

La final, prim-ministrul a solcitat angajaţilor şi conducerii MAI maximă responsabilitate în implementarea proceselor de reformă demarate anterior, astfel încât acestea să se soldeze cu beneficii pentru cetăţeni. 

A. VATAV, 
specialist principal în problemele administraţiei publice.