Vezi ce cadou a primit Primarul de Cocieri , Ion Mitcul la Ziua s-a de nastere din partea lui Grigorii Policinschii

La Dubăsari funcţionează o schemă specială prin care, la nivel raional, se spală banii publici. Mai mulţi consilieri raionali ne-au demonstrat cum sunt direcţionate primele de majorare la salariu în special pentru oamenii din PCRM. În acest context, potrivit unui raport al Curţii de Conturi (CC), în 2011, au fost irosiţi pentru retribuirea muncii 1,2 milioane de lei din bugetul raionului Dubăsari.

Potrivit rezultatelor auditului pe anul 2011, efectuat de Curtea de Conturi, bugetul raionului Dubăsari a suportat pierderi financiare de 1,7 milioane de lei la achiziţionarea de mărfuri. Acest lucru se întâmplă în lipsa surselor de finanţare. Vasile Todica, consilier PCRM, susţine că, şi în  2010, au fost admise găuri în bugetul raional, în special atunci când, prin dispoziţiile preşedintelui de raion, erau procurate tot felul de bunuri care nu reprezentau o prioritate pentru comunitate.

„O schemă prin care s-a încercat trecerea bărcii prin Consiliu”

Mai exact, în iunie 2010, în una din deciziile Consiliului Raional Dubăsari cu privire la rectificarea bugetului, pe ordinea de zi a fost inclus un punct prin care preşedintele de raion, Grigore Policinschi, intenţiona să procure o barcă cu motor în valoare de 50 mii de lei. În acea decizie, care fusese distribuită consilierilor, se specifica: „50 mii de lei pentru procurarea unei bărci ce ar fi folosită în situaţii excepţionale”. Consilierii au refuzat să aprobe acel punct şi, ca urmare, acesta a fost exclus din Decizia din 25 iunie, despre rectificarea bugetului pentru 2010. Ulterior, preşedintele  raionului ar fi cumpărat barca printr-o dispoziţie emisă de el.

 

„Este o schemă prin care s-a încercat trecerea bărcii prin Consiliu. Consilierii, însă, au fost împotriva unei astfel de achiziţii. Pentru ce ne trebuia această barcă, când sunt probleme mult mai mari în raion? Punctul a fost exclus din ordinea de zi. Ulterior, Policinschi a procurat barca printr-o dispoziţie a sa. Suma de 50 mii de lei ar fi trebuit direcţionată pentru odihna de vară a copiilor din familii social-vulnerabile sau pentru Liceul de la Holercani, unde acoperişul curge de ani de zile. Sau pentru Şcoala din Coşniţa, unde trebuie schimbate geamurile”, ne-a explicat Vasile Todica, consilier PCRM.

Prime şi menţiuni cu ocazia zilelor de naştere

Consilierul PLDM, Andrei Leunti, spune că preşedintele raionului înaintează Consiliului Raional tot felul de decizii, în lipsa unei argumentări financiare, iar dacă o astfel de decizie este respinsă  iniţial de Consiliu, o aprobă printr-o dispoziţie a sa, iar ulterior o întoarce Consiliului Raional, unde majoritatea consilierilor PCRM nu mai au încotro şi o aprobă.

Potrivit raportului CC, în 2011, au fost înregistrate irosiri de mijloace financiare pentru retribuirea muncii în sumă de 1,2 milioane lei. „Cheltuielile pentru retribuirea muncii au reprezentat partea preponderentă în bugetele UAT din raion, constituind 43,4% din cheltuielile totale”, mai constată  CC. Pe pagina web a Consiliului Raional am găsit mai multe dispoziţii ale preşedintelui de raion privind acordarea unor prime şi suplimente la salariile unor funcţionari publici cu ocazia zilelor de naştere sau altor evenimente.

Prin dispoziţia preşedintelui de raion din 6 iulie 2012, cu privire la unele menţiuni, "…pentru munca asiduă, conştiincioasă, profesionalism, manifestat în exercitarea atribuţiilor de funcţie în domeniul administraţiei publice locale, contribuţie esenţială la dezvoltarea social-economică a localităţii Cocieri şi a raionului, şi cu prilejul aniversarii a 50 de ani de la naştere, DISPUN: Se aduc mulţumiri şi se decernează diploma şi insigna de onoare a Consiliului raional Dubăsari lui Ion Miţcu, primar de Cocieri. Se recomandă Consiliului local Cocieri examinarea posibilităţii de alocare a unei prime lui Ion Miţcu în mărime de 50% din salariul lunar al acestuia, cu efectuarea înscrierilor necesare în carnetul de muncă”, se arată în dispoziţia preşedintelui de raion.
 


 

Jumătate de milion pentru recepţii

De astfel de menţiuni beneficiază mai mulţi funcţionari, inclusiv oameni apropiaţi PCRM-ului. Printr-o dispoziţie semnată de Policinschi pe 30 august 2012, consilierul PCRM Ilie Isac a primit o menţiune, cu ocazia zilei sale de naştere, de la preşedintele de raion, Grigorie Policinschi, care a candidat de asemenea pe listele PCRM. Consilierul Ion Sandu susţine că preşedintele de raion acordă prime în stânga şi în dreapta pentru a-şi face imagine. „El dă prime la toţi şi nu le spune oamenilor că aceşti bani sunt din bugetul public, dar le spune că asta e de la noi, de la partid”.

Potrivit CC, contrar prevederilor Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 550 din 13.06.1997, în lipsa unui deviz de cheltuieli detaliat, a listei participanţilor la recepţii, pentru primirea şi deservirea delegaţiilor oficiale şi organizarea diferitor manifestări au fost suportate cheltuieli neregulamentare în sumă de 594,9 mii de lei. Şi în anul 2012, printr-o dispoziţie a preşedintelui de raion din 10 iulie 2012, pentru „Balul absolvenţilor–2012” a fost alocată suma de 20250 de lei doar pentru masa de recepţie. În devizul de cheltuieli lipseşte lista participanţilor, iar pentru anumite cheltuieli sunt indicate sume generale privind cheltuielile pentru masa de recepţie. „Dulciuri, fructe, îngheţată 46,66 lei x 300 persoane = 13998 lei”.

Rezultatele auditului pe anul 2011 mai arată cheltuieli neîntemeiate privind consumul de combustibil în sumă de 130 mii de lei, dintre care 113 mii de lei la aparatul preşedintelui raionului. „Nerespectând prevederile Hotărârii Guvernului nr.1404 APR şi DGÎTS, au depăşit parcursul-limită anual cu 103,5 mii km, ca urmare fiind utilizat combustibil peste normă în sumă totală de 170,3 mii lei”, se arată în raportul CC.

Automobile cumpărate la preţ exagerat de la tatăl preşedintelui de raion

Consilierul raional Ion Sandu ne-a spus că o parte din combustibilul prevăzut pentru aparatul preşedintelui raionului ar fi folosit ilegal de către Policinschi pentru microbuzele pe care le-ar deţine acesta pe plan local. „Din ce cunosc eu, Policinschi are câteva rutiere pentru pasageri. La Consiliu am discutat şi rezultatele raportului CC pe 2011. Policinschi ne-a spus că nimic din ce scrie acolo nu este drept. El e mai deştept ca cei de la CC. Iată, însă, că, dacă merg eu, în calitate de consilier, într-o deplasare de serviciu, nu avem motorină. Pentru că suntem din opoziţie”, spune Sandu.

Şi consilierul raional Alexandru Spiridonov, şeful Direcţiei raionale sanitar-veterinare, e de părere că trebuie să se strângă cureaua pe timp de criză atunci când vine vorba de cheltuirea combustibilului. „Toţi lucrătorii de la Consiliu şi Aparatul preşedintelui sunt transportaţi la serviciu din banii publici. Trebuie să facem economii. Eu merg în deplasări cu automobil personal”, spune Spiridonov.

Totodată, în raportul CC pe 2011, se indică faptul că Comisariatul de Poliţie Dubăsari nu a asigurat perfectarea regulamentară a actelor de înregistrare a drepturilor de proprietate asupra a două automobile înregistrate în evidenţa contabilă în valoare de 256,3 mii de lei. „De exemplu, microbuzul „Mercedes 508 D”, în valoare de 187,0 mii de lei, deşi a fost procurat la 17.07.2006, era înregistrat pe numele unei persoane fizice. De menţionat că, potrivit unui raport de evaluare, parvenit pe parcursul auditului, valoarea de piaţă a acestui microbuz, la momentul procurării, nu putea depăşi suma de 126,4 mii de lei. Ca urmare, CRP Dubăsari a suportat iraţional cheltuieli în sumă de 60,6 mii lei”, se arată în raportul CC. Amintim că, în acest context, preşedintele CC a afirmat că cele două automobile au fost procurate de la tatăl preşedintelui de raion.

Preşedintele raionului Dubăsari, Grigore Policinschi, susţine că barca, în sumă de 50 mii de lei, a fost procurată, însă nu a precizat dacă achiziţia s-a făcut prin decizia Consiliului Raional sau prin dispoziţia sa, după cum susţin mai mulţi consilieri. "Într-adevăr, barca a fost cumpărată. Dar sunt documente. Totul s-a făcut conform cadrului legal”. Celelalte acuzaţii aduse preşedintelui de raion, Policisnchi le-a catalogat drept aberaţii.

Iurie SANDUŢA, iurie.sanduta@zdg.md

TV-Cocieri


Total comentarii: 1

    avatar
    0
    1 sasa320 • 00:20, 12 Martie 2014 [Material]
    Urmeaza detalii ma-i interesanta la acest capitol.

    Urmariti urmatoarele editii de Stiri la TV-Cocieri
avatar