LOGO_CNTMOricît de costisitor nu ar fi, grupul de iniţiativă din s. Cocieri nu renunţă la ideea de a crea un cinematograf în incinta Casei de Cultură din satul lor.

Participînd activ la seminarele de instruire ale proiectului „Stimularea Iniţiativelor Locale de Tineret”, realizat de Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM) în cadrul Programului FHI 360 Consolidarea Societăţii Civile în Moldova, finanţat de către Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), tinerii au identificat cîţiva paşi importanţi în realizarea acestui scop major – negocieri cu Administraţia Publică şi colectare de fonduri.


Grupul de iniţiativă a reuşit să convingă Administraţia Publică privind necesitatea unui cinematograf în localitate şi a obţinut susţinerea locuitorilor comunităţii, mai ales în rîndul tinerilor, dornici de a diversifica activităţile de agrement. Pentru a atrage o mai mare atenţie asupra proiectului, tinerii au distribuit materiale informaţionale şi au plasat anunţuri pe pagina web a ştirilor locale.


Toate acestea au contribuit la sporirea interesului agenţilor economici locali, care doresc să investească în iniţiativa tinerilor. Din păcate, proiectul presupune cheltuieli mai mari, decît agenţii economici sunt dispuşi să ofere, aceasta, însă, nu-i opreşte pe activişti să continue căutările. CNTM îi susţine în continuare şi apelează la toţi cei dornici să ajute grupul de iniţiativă să ne contacteze.


Proiectul "Stimularea Inițiativelor Locale de Tineret” este posibil graţie ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului FHI 360 Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă în mod necesar poziţia USAID, Guvernului SUA sau FHI 360.