La data de 20 martie 2012 în incinta Consiliului raional a fost organizat şi desfăşurat seminarul la securitatea şi sănătatea în muncă. Au beneficiat de acest seminar directorii instituţiilor de învăţămînt preuniversitar şi preşcolar şi responsabilii de securitatea şi sănătatea în muncă din instituţiilre de învăţămînt preuniversitar din r. Dubăsari . 
Seminarul a fost organizat de dna Iaviţa Tatiana, specialist principal-metodist DGÎTS Dubăsari, Buzatu Victoria , preşedintele sindicatului din învăţămînt r. Dubăsari, dnul Alexandru Gheţu, inspector principal în DMAILM or. Chişinău, dnul Paladi Mihai, preşedintele centrului teritorial al sindicatelor din învăţămînt. Prezenţi la acest seminar au fost dnul Driga Pavel inspector în domeniul SSM, Inspecţia teritorială a muncii şi Creciun Ludmila, inspector în domeniul releţii în muncă. 
Subiectele discutate în cadrul seminarului a fost: legislaţia ce ţine de securitatea şi sănătatea în muncă, modificările în legislaţie care au avut loc în domeniul SSM, obligaţiile angajatorului şi salariatului şi drepturile lor, cum şi pentru ce se face instruirea salariaţilor în domeniul seciritatea şi sănătatea în muncă, perderea capacităţii de muncă a salariatului, prevenirea accidentelor de muncă etc. 
Concluzia făcută de participanţii la seminar a fost că e mai uşor de prevenit un accident de muncă decît de lichidat consecinţele lui.