La 21 februarie 2014, înîn incinta Şcolii de Arte Coşniţa, conform planului de activitate al Direcţiei cultură şi turism s-a desfăşurat seminarul cu genericul „ Prestaţia scenică a colectivelor artistice în cadrul spectacolelor” cu participarea conducătorilor instituţiilor  de cultură din raion.  
Ședința a fost prezidată de către dna V.Semionov-şef Direcţie cultură şi turism, raportori: A.Cojuhari-dirijor al orchestrei raionale, N.Ciudin-bibliotecar, Biblioteca raională.
În cadrul seminarului s-a discutat despre nivelul de organizare şi desfăşurare a manifestaţiilor culturale şi în deosebi despre prestaţia scenică a colectivelor artistice. S-a atenţionat cultura scenică adică, comportamentul în timpul evoluării în scenă, ieşerea şi intrarea, prezentarea şi aranjarea colectivului în scenă, folosirea microfoanelor, ţinuta corectă şi dialogul dintre artist-spectator. Acest eveniment a fost benefic pentru toţi, ţinînd cont că în  lunile februarie şi martie se realizează planul de acţiuni privind organizarea şi desfăşurarea lunarului „ Mărţişor 2014” şi Festivalul Naţional Mărţişor, ediţia 2014. 

Totodată, în ordinea  de zi au fost incluse  următoarele:
- Cu privire la colaborarea dintre casele de cultură din raion şi din alte raioane pentru promovarea colectivelor artistice.
- Cu privire la studierea detaliată şi analiza  cadrului legislativ în domeniu pentru elaborarea raportelor de activitate;. Recomandări  în ceea ce priveşte autoperfecţionarea personală a lucrătorilor din instituţiile de cultură, care ar fi un avantaj la atestarea cadrelor de conducere.
- Recomandări pentru implicarea în proiecte ce ţin de domeniu, colaborare şi parteneriat cu ONG-ri.
- Recomandări privind participarea elevilor instituţiilor de învăţămînt artistic la diverse concursuri raionale şi republicane, întru promovarea tinerilor talente.
- Transparenţa în mass-media.Plasarea articolelor pe pagina raionului, facebook,ziare şi reviste naţionale.
- Recomandări la elaborarea și implementarea proiectelor investiționale întru asigurarea activității viabile a  instituțiilor de cultură din teritoriu.
- Propuneri 
 La final, conducătorii instituţiilor de cultură au exprimat prin emoţii, dar şi verbal mulţumiri Dnei Valentina Semionov, pentru prezentarea infomaţiei detaliată, recomandări şi propuneri concrete pentru îmbununătăţirea şi crearea condițiilor optime de activitate a instituțiilor de cultură, managementul resurselor umane, întru dezvoltarea culturii în teritoriu.

CiudinNatalia,
Direcţia cultură şi turism