Pe data de 5 decembrie 2012, în contextul planului de activităţi al Consiliului raional, a avut loc şedinţa de lucru a preşedintelui raionului, dl Gr. Policinschi cu colaboratorii Direcţiei – dl Vasile Popescu, şef Direcţie; Serghei Guvir, şef adjunct şi specialiştii principali:Petru Porubin, Tatiana Bulat şi Valeriu Popuşoi.

În cadrul şedinţei colaboratorii au prezentat raportul de activitate pe parcursul lunii noiembrie 2012 şi au fost concretizate măsurile planificate de către Direcţie pentru luna decembrie curent. Fiecare specialist, în parte, a relatat despre măsurile şi activităţile petrecute, precum şi rezultatele obţinute în urma realizării acestora.


Preşedintele raionului dl Gr. Policinschi, a menţionat că, atît colaboratorii cît şi Direcţia în întregime, realizează multe măsuri cu scopul informării şi acordării sprijinului necesar producătorilor agricoli din raion, dar şi a atras atenţia la faptul că aceste măsuri sînt puţin mediatizate în presa scrisă şi cea electronică.


S-a convenit că colaboratorii Direcţiei agricultură şi cadastru vor afişa pe pagina web a Consiliului raional, activităţile fiecăruia în parte, cu comentarii şi sugestii pentru îmbunătăţirea calităţii petrecerii măsurilor şi activităţilor din cadrul Direcţiei. Sursa: Dubasari.md