Conform planului de acţiuni, la 6 decembrie, ora 14.00 în sala mică de şedinţe a CR, Secţia Cultură organizează întrunirea cu privire la evaluarea monumentelor de importanţă locală şi paşaportizarea acestora, la care sunt invitaţi primarii din localităţile raionului. Şedinţa va fi prezidată de către dl Grigore Policinschi, preşedintele raionului. sursa:www.Dubasari.md