Conform dispoziţiei Preşedintelui raionului nr. 139-n din 28.11.2011, pe data de 08.12.2011ora 1100se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului raional, ce va avea loc în incinta  Î.M. ”Centrul raional de odihnă pentru copii şi tineret „Prietenia”. La ordinea de zi sînt propuse următoarele întrebări:
1. Cu privire la executarea bugetului raional pe 9 luni ale anului 2011; 
    Raportor:
 Iu. Ţimbalist, director Direcţia generală finanţe
2
Cu privire la totalurile activităţii Direcţiei agricultură şi cadastru în anul 2011 şi sarcinile prioritare de activitate pentru anul 2012; 
   Raportor:
 V. Popescu, director Direcţie agricultură şi cadastru
3
Cu privire la totalurile concursului raional „Cea mai bună pregătire a instituţiilor de învăţămînt către noul an şcolar 2011-2012”;
    Raportor: L. Brăducean, director DGÎTS.
4. Cu privire la instituirea serviciului de asistenţă psihopedagogică pe lîngă DGÎTS; 
    Raportor
: L. Brăducean, director DGÎTS.

5. Cu privire la totalurile concursurilor raionale pentru cea mai salubră localitate, cea mai amenajată fîntînă, cel mai îngrijit izvor şi mal de rîu;
    Raportor:  M. Jimbei, vicepreşedintele raionului.
6. Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comisiei raionale pentru protecţia copilului aflat în dificultate;
   Raportor:  M. Jimbei, vicepreşedintele raionului.
7. Cu privire la rezultatele inventarierii bunurilor mobile şi imobile ale Consiliului raional;
   Raportor: E. Moiseev, şef Secţie administrativ-financiară.
8. Cu privire la transmiterea unui obiect fix;
   Raportor: E. Moiseev, şef Secţie administrativ-financiară.
9. Cu privire la lichidarea unor mijloace fixe.
   Raportor: E. Moiseev, şef Secţie administrativ-financiară.
10. Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale autorităţii executive din subordinea Consiliului raional;
      Raportor: Gr. Policinschi, preşedintele raionului.
11. Cu privire la numirea evaluatorului;
      Raportor: I. Danilov, consultant în probleme resurse umane.
12. Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2011;
      Raportor: Iu. Ţimbalist, director Direcţia generală finanţe.
13. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2012, în prima lectură;
      Raportor: Iu. Ţimbalist, director Direcţia generală finanţe.
14. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2012, în  lectură a doua;
      Raportor: Iu. Ţimbalist, director Direcţia generală finanţe.
15. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Dubăsari  pentru anul 2012;
      Raportor: V. Berzan, secretarul Consiliului raional.

Conform prevederilor legale şedinţa este publică. Astfel, sînt invitaţi să participe consilierii raionali, conducătorii serviciilor descentralizate, primarii localităţilor, mass-media, toţi doritorii.


Ec. Racoveţ
sp. pr. în probleme relaţii cu publicul