Pe data de 5-6 noiembrie curent, în incinta Centrului de odihnă pentru copii şi tineret „Prietenia” s. Coşniţa, raionul Dubăsari, a avut loc Școala Tînărului Conducător, sesiunea de toamnă 2011, cu genericul "Tinerii raionului Dubăsari făuresc prezentul şi viitorul Republicii Moldova". Sesiunea din această toamnă este inspirată şi bazată pe democraţia locală, şi implicarea tinerilor în procesul decizional, divizată în 2 teme generale cu titlul "Ce aş face, dacă eu aş fi primar..." şi "Eu iubesc ţara mea Moldova". Respectiv, au  fost audiate mai multe cursuri legate administraţia publică locală. 
În prima zi de tinerii, venind cu tema de acasă făcută, au prezentat istoriile de success din fiecare localitate, au identificat probleme, dar au şi propus soluţii de rezolvare a acestora. Fiecare localitate a ieşit cu proiecte, care a cuprins problema primordială a localităţii pe care o reprezintă. Gr. Policinschi, preşedintele 
raionului a desfăşurat audienţa cetăţenilor ca element de comunicare, iar în completarea acestei ore, cu o informaţie amplă despre cum se scrie o cerere, un demers şi un process verbal, a venit Violeta Tolstenco, specialşist principal în problemele învăţămîntului. La finalul zilei s-a desfăşurat concursul – cel mai reuşit articol cu genericul "Rolul şcolii tînărului conducător pentru tînăra generaţie”, şi respectiv nu a lipsit seara culturală, unde tinerii şi-au dezvăluit talentele, apoi a urmat discoteca organizată de DJ-ii satului Doroţcaia.
A doua zi, după o mica înviorare, au venit oaspeţii de onoare din cadrul Guvernului Tinerilor şi Federaţia Naţională de luptă „Voievod”. Aceştea 
au dus discuţii privind Legile Administraţiei Publice locale, proiecte în cadrul cărora se pot implica tinerii, viitorul lor şi posibilităţile de dezvoltare şi cooperare cu alte organizaţii cum ar fi „Guvernul Tinerilor” şi Federaţia Naţională de lupte „Voievod”. O lecţie despre rolul societăţii civile în promovarea imaginii statului a fost susţinută de către maistru arte marţiale, Nicolae Pascaru.Tinerii au fost informaţi despre posibilităţile lor actuale de a se implica în anumite proiecte cît şi posibilitatea de adera la „Guvernul Tinerilor” pentru a face parte din membrii acestuia şi de a se implica nemijlocit în activitatea lui. 
Pentru ca tinerii să fie mai aproape de militari şi să cunoască rolul Armatei
 Naţionale ca atribut important al statului, s-a organizat deplasarea la Batalionul nr. 3 Infanterie Independent RMPRM. Respectiv, au avut posibilitatea de a se familiariza cu armamentul, tehnica şi condiţiile de trai ale acestora.
Măsura, organizată de către Consiliul raional Dubăsari în frunte cu dl. Gr. Policinschi, Direcţia generală învăţămînt tineret şi sport, precum şi Centrul metodic tineret îşi are membrii ai consiliului local al tinerilor din toate satele raionului. În cadrul acestei sesiuni au participat 130 tineri, cu vîrste cuprinse între 16 şi 30 ani din raionul Dubăsari, şi anume: liceeni, tineri din cadrul consiliilor locale de tineret, specialişti din cadrul Consiliului raional.