Un proverb chinezesc spune  „Semănînd grîu, vei recolta o dată; sădind un copac, vei recolta de zece ori; instruind un popor, vei recolta de o sută de ori”.  


La data de 19-20 august 2013 în Liceul Teoretic „Vlad Ioviţă” c. Cocieri s-a desfăşurat întrunirile metodice la disciplinele şcolare organizate de specialiştii din cadrul DÎTS Dubăsari. În cadrul acestor înstruniri s-au discutat scrisorile metodice cu privire la organizarea procesului educaţional la disciplinele şcolare în anul de studii 2013-2014, planificarea activităţii profesorilor şi educatorilor pentru noul an şcolar etc.


Activitatea  de la data de  21 august  2013 a fost organizată de către colaboratorii DÎTS în cinci ateliere. Subiectele discutate  în cadrul atelierelor au reieşit din genericului Conferinţei „Asigurarea accesului, relevanţei şi calităţii educaţiei: probleme şi perspective”.La ateliere  au participat managerii instituţiilor preşcolare şi directorii adjuncţi pentru instruire la ciclul primar, managerii instituţiilor de învăţămînt preuniversitar, directorii adjuncţi pentru instruire, directorii adjuncţi pentru educaţie, primarii localităţilor din r. Dubăsari, psihologii din instituţiile preuniversitare, responsabili pentru drepturile copilului şi inspectorul de poliţie . 

 Le mulţumim administraţiei Liceului Teoretic „Vlad Ioviţă” c. Cocieri pentru crearea condiţiilor optime întru desfăşurarea întrunirilor metodice şi a atelierelor.   La data de 23 august 2013 în incinta Casai de cultură din s. Ustia se va organiza Conferinţa profesorilor din raionul Dubăsari.
       
                                                                         

Iaviţa Tatiana,
specialist principal,
metodist DÎTS Dubăsari