Conform Ordinului DGÎTS nr.24. din 22 martie 2012 emis în baza În baza ordinului Ministerului Educaţiei Nr. 155 din 20 martie 2012 şi în scopul asigurării pentru candidaţii la examenele de absolvire a condiţilor de pregătire către sesiunea de examene 2012, determinării de către cadrele didactice a nivelului realizării cerinţelor curriculare şi a programelor, creării de către administraţiile instituţiilor de învăţămînt a condiţilor de organizare şi desfăşurare eficientă a examenelor în sesiunea 2012 în perioada 27 martie - 4 aprilie se vor desfăşura pretestările pe întreg eşantionul de candidaţi la absolvirea gimnaziului şi liceului.