Pe parcursul zilei de ieri, 28 noiembrie, în cadrul Consiliului raional, conform programului de activitate al Aparatului Preşedintelui raionului, secţiilor, direcţiilor din subordinea Consiliului raional au avut loc mai multe şedinţe de lucru, prezidate de Preşedintele raionului Dubăsari Grigore POLICINSCHI.

Ziua de luni s-a început cu şedinţa operativă a Preşedintelui raionului cu conducătorii secţiilor şi direcţiilor Consiliului raional Dubăsari, aparatul preşedintelui, serviciilor desconcentrate (Secţia situaţii excepţionale, Comisariatul raional de poliţie, Asistenţa medicală de urgenţă, IMSP Centrul medicilor de familie, Centrul – Prietenia), reprezentanţii Consiliului raional în teritoriu, cu privire la sistematizarea măsurilor pe perioada săptămînei precedente şi planificarea programului de activitate pe săptămîna curentă. Astfel, în cadrul acesteia, fiecare colaborator a avut posibilitatea să facă o totalizare a acţiunilor ce le-a desfăşurat pe parcursul săptămînii anterioare şi să-şi prezinte programul de activitate pentru săptămîna curentă.
În urma informaţiilor prezentate de aceştia, Preşedintele raionului a stabilit unele indicaţii, şi anume:
Şefii secţiilor şi direcţiilor :
   vor pregăti şi vor prezenta propuneri privind strategia de susţinere şi dezvoltare social-economică a raionului pentru următorii 3 ani.
  vor  ţine la control planificarea măsurilor de control/realizare a Programelor raionale, inclusiv de activitate în perioada toamnă/iarnă a instituţiilor din subordine.
   vor efectua publicitate activităţilor sale prin intermediul ziarului raional, pagina WEB.
- Secţia administraţie şi servicii publice, CPR Dubăsari, CMF Dubăsari vor propune un program măsuri şi de informare privind promovarea combaterii violenţei în familie în legătură cu desfăşurarea Campaniei informaţionale mondiale „16 zile de acţiuni împotriva violenţei în bază de gen” şi în legătură cu marcarea pe 1 decembrie a Zilei mondiale HIV/SIDA   (întîlniri cu elevii din cadrul instituţiilor de învăţămînt, publicarea informaţilor în ziarul raional, informarea cetăţenilor, etc.).
- Vicepreşedintele raionului (dna R. Spinovschi), DAC (dl Popescu V.), SE(dna Cazac L.), Secţia statistică (dna M. Cojocari), Inspectoratul Fiscal (dna M. Soltan) organizarea unei şedinţe de lucru cu privire la monitorizarea, analiza şi stabilirea măsurilor de soluţionare a problemelor cu care se confruntă agenţii economici ce activează în domeniul vitărit din raion, precum şi problema privind prelucrarea terenurilor de după traseul R-D-T.
- SASP (dl Cazac I.) în comun cu consultantul în resurse umane (dra I. Danilov) va pregăti adresări către primarii localităţilor cu privire la includerea specialistului în domeniul tineret în statele de personal al Primăriei, începînd cu anul 2012.

De asemenea, Preşedintele raionului a avut o şedinţă de lucru cu participarea secretarului Consiliului raional (dl V. Berzan), consultantul (dl V. Bătrîncea), Secţia construcţii (dna E. Nicolaev) şi consultantul în resurse umane (dra I. Danilov) privind instituirea unei unităţi de manager energetic conform Legii nr. 142 din 02.07.2010 „Cu privire la eficienţa energetică”.

Pe parcursul perioadei de timp 14:00-19:00, Preşedintele raionului a fost dispus pentru a primi în audienţă cetăţenii care au solicitat o întrevedere în vederea soluţionării problemelor personale. Astfel, în cadrul audienţei s-au prezentat 2 persoane, abordînd problema angajării în cîmpul muncii în cadrul Consiliului raional şi respectiv restanţa la salariu de către Fabrica de conserve din s. Coşniţa faţă de salariaţi. În cadrul audienţei petiţionarii au primit consultaţiile de rigoare.

Tot ieri, Preşedintele raionului a abordat în cadrul altei şedinţe de lucru, cu participarea vicepreşedinţilor, secretarului Consiliului raional, specialistului în tehnologii informaţionale şi specialistului în relaţii cu publicul modul de expediere a corespondenţei în cadrul Consiliului raional folosind  tehnologiile informaţionale.

O altă şedinţă de lucru prezidată de conducerea raionului a fost examinarea proiectelor de decizie  ce vor fi înaintate spre aprobare Consiliului raional în data de 8 decembrie 2011. În cadrul întrevederii au participat Aparatul preşedintelui raionului, şefii secţiilor şi direcţiilor din subordinea Consiliului raional.


Ec. Racoveţ 
sp. pr. în probleme relaţii cu publicul