La data de 18 decembrie anul curent, colaboratorii de poliţie din Raionul Dubăsari, au sărbătorit cea de-a 23-a aniversare de la formarea Poliţiei Naţionale. Serbarea a avut loc în s. Coşniţa, r-nul Dubăsari, în faţa Monumentului eroilor căzuţi în conflictul armat de pe Nistru.


Poliţiştii s-au bucurat de prezenţa oaspeţilor de onoare ca Preşedintele raionului, dl Grigore Policinschi cît şi a colonelului de poliţie din Chişinău, dl Sergiu Golovaci şi a celorlalţi conducători din cadrul Consiliului raional Dubăsari, primarii localităţilor şi a cetăţenilor care au venit să se mîndrească cu ei. Fiecare din ei a putut desprinde cuvinte de felicitare din partea tuturor oaspeţilor care nu au încetat să apară pe tot parcursul acestei festivităţi. Dl Grigore Policinschi în discursul său a menţionat şi a accentuat cît e de necesar efortul pe care îl depun poliţiştii în devotamentul lor faţă de lege şi cetăţeni. ,,Noi am avut o conlucrare eficientă şi bună cu majoritatea colaboratorilor din Inspectoratul de poliţie Dubăsari. Pentru aceasta vreau să vă aduc cele mai sincere felicitări domnule comisar în persoana dumneavoastră, colaboratorilor, pentru acea susţinere care au avut-o primăriile, pentru acea susţinere care au avut-o instituţiile noastre pe parcursul anului. Conlucrarea noastră, prestaţia noastră civică în mare măsură va depinde şi ziua de mîine a noastră, fiecare dintre noi trebuie să înţelegem şi să depunem eforturile necesare pentru ca această conlucrare, această pace care a fost obţinută 1992 să fie menţinută. Vă doresc multă sănătate, să vă păstraţi demnitatea şi să fiţi adevăraţi patrioţi ai ţării noastre Republica Moldova”.Cu ocazia acestei aniversări, pentru conlucrare şi colaborare fructuoasă cu autorităţile APL din teritoriul raionului, muncă asiduă şi conştiincioasă, responsabilitate faţă de îndeplinirea obligaţiunilor de serviciu, eforturi depuse întru combaterea criminalităţii, curmarea cazurilor de lezare a drepturilor şi libertăţii cetăţenilor, spirit civic şi patriotic, devotament şi perseverenţă manifestată în activitate, au fost premiaţi 21 colaboratori cu prime şi diplome de onoare. Manifestaţia s-a încheiat cu depunerea de flori în memoria eroilor căzuţi în conflicul armat de pe Nistru.Lilia Stratenco,

redactor