Pe data de 29 noiembrie, preşedintele raionului Dubăsari Grigore Policinschi a efectuat vizite de lucru în satele Cocieri şi Molovata Nouă, inclusiv întîlniri cu locuitorii acestor localităţi.


În cadrul întîlnirilor au participat peste 120 persoane, respectiv în s. Cocieri în jur de 80 persoane, iar în s. Molovata Nouă peste 40 persoane.


În contextul acestora, preşedintele raionului a informat despre măsurile întreprinse de către Consiliul raional Dubăsari în vederea susţinerii păturilor socialmente-vulnerabile, inclusiv persoanele aflate în dificultate, persoanele cu dizabilităţi. Respectiv a menţionat despre măsurile ce ţin de marcarea Zilei internaţionale a oamenilor cu dizabilităţi care va fi marcată la 3 decembrie.

Locuitorii au adresat mai multe întrebări dlui preşedinte Grigore Policinschi, expunîndu-şi totodată nemulţumirea vizavi de unele acţiuni ale Guvernului în cea ce priveşte anularea unor categorii de compensaţii pentru cetăţeni.


De asemenea, au fost abordate probleme legate de acordarea ajutorului social unor categorii de populaţie şi respectiv, ce ţin de pregătirea către perioada rece toamnă – iarnă şi competenţele autorităţii publice locale de nivelul I, cum ar fi: reparaţia drumului, deservirea cu apă, etc.


La ambele întruniri au participat şi primarii localităţilor, dl Ion Miţcul, primar de Cocieri şi respectiv, dl Valeriu Sandul, primar de Molovata Nouă. Inclusiv au fost prezenţi consilieri locali şi raionali din localităţile date.


Preşedintele raionului Grigore Policinschi la finele întîlnirilor a menţionat despre disponibilitatea de a efectua vizite permanente şi întîlniri cu cetăţenii din toate localităţile, inclusiv de a conlucra şi cu autorităţile publice centrale, Guvernul, în ceea ce priveşte modificarea legislaţiei în vigoare întru îmbunătăţirea cadrului legal de activitatea a locuitorilor din raionul Dubăsari.