S-a dat start concursului raional la disciplinele şcolare.    
Conform planului de activitate al DGÎTS Dubăsari pentru anul 2012, ordinului de organizare şi desfăşurare a olimpiadelor şcolare la disciplinele de studiu, la data de 11.02.2012 şi 18.02.2012 se vor petrece concursurile raionale pe disciplinele de studiu conform graficului stabilit.

La data de 11.02.2012 în incinta gimn.Ustia, ora 900 au participat 159 de elevi din 15 instituţii preuniversitare din raion la următoarele discipline de studiu: 
- Limba şi literatura română ( cl. a IX-XII -a);
- Limba şi literatura rusă( cl. a IX-a);
- Istoria (cl. a IX-XII-a);
- matematica (cl. a VII- XII-a);
- biologia(cl. a IX – XII).
La data de 18.02.2012 în incinta gimn. Ustia, ora 9 00 vor participa 178 de elevi la următoarele discipline de studiu:
- fizica (cl. a VI –XII –a);
- chimia(cl. a IX- XII);
- geografia (cl. a IX- XII);
- limba engleză şi limba franceză(cl. a IX-XII-a);
- informatica(cl. a IX-XII-a);
- educaţia plastică( cl. a VII-a).
Olimpiadele şcolare la disciplinele de studii, organizate tradiţional în Republica Moldova au drept scop realizarea următoarelor obiective: 
• stimularea interesului sporit al elevilor în raport de anumite discipline şi domenii ale cunoaşterii;
• dezvoltarea abilităţilor de mobilizare a voinţei, facultăţilor intelectuale şi a spiritului competitiv;
• favorizarea schimbului de opinii/experienţă cu referinţă la obiectele de studii;
• formarea unui cadru favorabil pentru comunicare între elevii originari din diferite localităţi;
• selectarea, la nivel de performanţă, a potenţialului intelectual al republicii, cu acordarea ulterioară a unor facilităţi de manifestare a capacităţilor în interesul propriu şi cel al societăţii.