La 14 noiembrie 2011, Colaboratorii Secţiei Cultură au întreprins o vizită de lucru la Şcoala de Arte din localitatea Cocieri pentru a monitoriza activitatea instituţiei de cultură şi de a asista la ore şi nu în ultimul rînd cu scopul de a verifica legalitatea actelor administrative, totodată şi orarul, planurile individuale, registrele, întocmite şi completate de către pedagogi. Nici nu ne-am îndoit de faptul că e o ordine impecabilă în acte şi toate stau bine la locul lor. Instituţia de artă, activează în regim normal, iar elevii se pregătesc dinamic pentru colocviile tehnice şi examenele academice, care vor fi susţinute în această iarnă.Vizita noastră s-a ales a fi una prodigioasă, atît pedagogii cît şi discipolii acestora erau în plină activitate, am fost martori oculari la scena în care prind viaţă  noi protagonişti imortalizaţi în  picturi, chiar şi atunci cînd notele muzicale de pe portativ renasc duios pe clapele pianului şi strunele ţambalului. Din fiecare birou răsunau agale sunete muzicale, unele mai stîngace, altele mai îndrăzneţe, cîteva mai grăbite, dar toate împreună formau un tandem sonor artistic plăcut, în aceste clipe îţi dai seama că muzica este capabilă să schimbe destine, să transforme visele în realitate, să transforme elevii stînjeniţi şi neîncrezuţi în propriile abilităţi, pe care i-am întîlnit azi, în muzicienii celebri de mâine. Nu în zadar suntem convinşi că muzica împodobeşte viaţa.