Vă aducem la cunoştinţă că în raionul Dubăsari pentru prima dată a fost implimentată fibra optică!!!
Aceasta este o tehnologie de prestare a serviciului internet pe bandă largă  şi cu viteză foarte înaltă ce permite conectarea tuturor calculatoarelor din cadrul instituţiei la internet.
Acest  serviciu a fost posibil de obţinut doar datorită conlucrării în parteneriat cu Consiliul raional Dubăsari şi S.A Moldtelecom.
Aducem sincere mulţumiri preşedintelui raionului  Grigore Policinshi pentru susţinerea şi promovarea noilor tehnologii pe teritioriul raionului Dubăsari.