Conform Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public” şi Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public,  pe data de 26.10.2011, în incinta Consiliului raional Dubăsari a avut loc concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal pentru prognozarea şi administrarea veniturilor din cadrul Direcţiei generale finanţe. La concurs au participat 3 candidaţi. După desfăşurarea probei scrise, în care candidaţii şi-au demonstrat cunoştinţele teoretice, membrii comisiei de concurs au trecut la a doua etapă a concursului, interviul, la care au avut posibilitatea să  discute cu aceştia pentru a cunoaşte mai multe detalii despre personalitatea lor.
Toţii candidaţii s-au prezentat la un nivel înalt, însă punctajul maxim l-a acumulat dna Marina Gîncu, locuitoare a satului Pîrîta.
Pe data de 27.10.2011, a avut loc un alt concurs de ocupare a funcţiei publice vacante de specialist coordonator pentru elaborarea bugetului, de asemenea din cadrul Direcţiei generale finanţe. De data aceasta la concurs au participat 2 candidaţi, care şi ei au dat dovadă de cunoştinţe în domeniu. Însă punctajul maxim a fost acumulat de dna Procop Tamara, locuitoare a satului Molovata Nouă.
Astfel Direcţia generală finanţe şi-a mai completat statul de funcţii cu 2 tineri specialişti.  Le urăm succese specialiştilor şi realizări profesionale în domeniu.