La data de 31 iulie 2013, ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, dna Valentina Buliga s-a aflat în vizită de lucru  în raionul Dubăsari, unde s-a  întâlnit cu  administrația Consiliului raional, colaboratorii Direcției asistență socială și  asistenții personali pentru a face o analiză a rezultatelor, succeselor sau problemelor apărute  după cele  șase luni de la instituirea noului Serviciu de asistență personală în cadrul Direcției asistență socială Dubăsari.


Raionul Dubăsari a fost selectat pentru această reuniune în urma succeselor demonstrate în implementarea noului serviciu și cel mai mare număr de asistenți personali angajați la moment. Administrația locală a informat-o pe dna ministru că pregătirile pentru implementarea noului serviciu le-au început după publicarea cadrului normativ, astfel, că actualmente în raion activează deja primii 50 de asistenți personali.

Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, dna Valentina Buliga a adus laude administrației raionului Dubăsari și Direcției  de asistență socială  care au acționat operativ și au implementat cu succes noul serviciu, instituit în Republica Moldova prin Hotărârea Guvernului nr. 314 din 23.05.2012.

”Raionul Dubăsari poate fi considerat pioner în implementarea acestui serviciu”, a menționat dna ministru, accentuând că acesta a fost instituit ca suport pentru familiile ce îngrijesc de persoane cu dizabilități severe.

Dna Valentina Buliga a specificat că aceasta este o practică internațională, implementată cu succes în mai multe țări europene. Scopul serviciului este de a oferi asistenţă şi îngrijire copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi severe, în vederea favorizării independenţei şi integrării lor în societate, iar  obiectivele serviciului sînt de a oferi asistenţă şi îngrijire flexibilă care să îmbunătăţească calitatea vieţii şi independenţa persoanelor cu dizabilităţi severe, de a facilita accesul la educaţie şi încadrare în câmpul muncii, de a preveni instituţionalizarea persoanelor cu dizabilităţi, precum și de a sprijini beneficiarii să menţină şi să dezvolte relaţii sociale în familie şi comunitate.

Prezenți la reuniune asistenții personali au adus sincere mulțumiri pentru posibilitatea de a fi angajați oficial în cîmpul muncii și a dispune de toate beneficiile ce oferă contractele de muncă: protecție socială, polită de asigurare medicală, stagiu de muncă etc.

Asistenții personali au salutat, de asemenea, și instituirea în curînd a noului serviciu respiro, care va fi disponibil de a  presta servicii de plasament pentru 30 zile anual, persoanelor cu dizabilități severe, aducînd cu aceasta cîteva zile de odihnă , reabilitare sau întremarea sănătății pentru cei ce îngrijesc de asemenea persoane. Totodată, părinții ce cresc și educă copii cu dizabilități severe au cerut să fie deschise mai multe centre de reabilitare comunitare pentru a oferi acestor copii șansa de dezvoltare și reabilitare timpurie, ca ulterior, să poată fi încadrați mai activ în societate.

În aceeași zi, dna ministru a vizitat la domiciliu  familia Ponomari  din satul Coșnița raionul Dubăsari unde fiul, Ponomari Sergiu  este angajat asistent personal și îngrijește de mama sa, țintuită de cinci ani la pat.

Și fiul, și mama au adus mulțumiri  Consiliului raional în persoana Președintelui dlui. Grigore Policinschi , doamnei ministru , Valentina Buliga , cît și Direcției asistență socială  pentru posibilitatea de a fi angajat și a fi alături zilnic de mama sa și au accentuat necesitatea noului serviciu ca modalitate concretă de susținere din partea statului a familiilor ce îngrijesc de persoane cu dizabilități severe.

 În urma acestei vizite de lucru, doamna ministru a rămas profund impresionată de  progresele  obținute de raionul Dubăsari, menționînd că: „ raionul Dubăsari este o  enigmă, aici în pofida  tuturor greutăților, grație eforturilor depuse de administrația raionului  s-a reușit obținerea unor noi schimbări  în domeniul social, s-au făcut multe lucruri frumoase,  există o echipă competentă care muncește pentru  protecția socială a cetățenilor. Este  un raion cu oameni gospodari, fapt care se observă chiar de la intrarea în Consiliul raional, iar dl. Președinte Grigore Policinschi , cît și  Vicepreședintele pe probleme sociale,  dna.  Maria Jimbei  sînt persoane cu o demnitate profesională deosebită, care muncesc cu dăruire de sine pentru cetățenii raionului.

  

Șef adjunct DAS   
                                                                                                                                                                                   E. Constantinov