Satul Vasilevca este situat la hotarele a 2 state: Moldova şi Ucraina. Din cauza că nu dispun de un loc de muncă mai mulţi locuitori ai satului stau la evidenţă la oficiul ocupării forţei de muncă, care vine în sprijinul cetăţenilor.  În număr de 20 persoane, aceştia sînt obligaţi să lucreze 15 zile în folosul comunităţii pentru a putea beneficia lunar de o sumă oarecare bănească, acordată în scopul susţinerii lor. 
Persoanele menţionate sînt încadrate în lucrări de întreţinere a curăţeniei în locurile publice, la înverzirea şi amenajarea teritoriilor din localitate.În afara acestor zile, benevol, locuitorii satului participă activ la lucrările de amenajare a ocolului silvic Dubăsari, în frunte cu dl Bolgari Ion - pădurari în localitate, în schimb primind ca răsplată puieţi de arbori şi arbuşti de diferite specii, care sînt folosiţi la dezvolatrea şi înfrumuseţarea localităţii şi împrejurimii acesteia. Astfel, au fost lichidate gunoiştile neautorizate şi pe terenul dat sădiţi mai mulţi puieţi multianuali.


Bolgari Ludmila, 
reprezentantul consiliului 
raional în satul Vasilevca