Aproximativ 20 de tone de puiet de pește (8 tone de puiet de carp și 12,5 tone de sînger şi novac) vor fi eliberate astăzi în apele lacului de acumulare de la Dubăsari. Procedura similară de repopulare va fi efectuată la data de 9 noiembrie 2012 în lacul de acumulare Costești-Stînca.

Potrivit datelor Ministerului Mediului, măsurile ameliorativ-piscicole se desfăşoară în scopul minimizării influenţei factorilor care acţionează negativ asupra reproducerii, conservării şi utilizării raţionale a resurselor biologice acvatice.

În acest sens, pentru menţinerea diversităţii ihtiofaunei, de către Serviciul Piscicol anual sînt populate bazinele acvatice piscicole naturale cu puiet de specii valoroase de peşti, cum ar fi crap, novac, sînger, cosaş.

Repopularea obiectivelor acvatice naturale cu puiet de pește se efectuează în baza unui proiect finanțat din sursele Fondului Ecologic Național în valoare de 1,387 mil. lei.