„Plăcerea adevărată este de a sta cu cineva la masă ”, spunea Antonie de Saint-Expery, așa și noi am avut marea plăcere de a vedea tinerii din raionul Dubăsari la întrunirea cu genericul: ,,Tinerii de azi – Viitorul de mîine!”, care a fost organizată de Centrul multifuncțional pentru copii și tineret, coordonat cu Direcția cultură și turism, și Direcția  învățămînt tineret și sport, în incinta Consiliului raional Dubăsari, la data 12 aprilie 2013.

Scopul activițății raionale a fost educarea spirutului patriotic, încurajarea tinerilor și participarea la diverse activițăți. La această  întrunire au fost invitați cîte 3 tineri din fiecare localitate a raionului Dubăsari, însoțiți de un reprezentant din cadrul didactic sau un tînăr specialist pe educație.

Evenimentul a fost deschis de către vicepreședintele raionului dna Maria Jimbei, care a venir cu un mesaj de salut din partea Președintelui raionului dl Grigore Policinschi. De asemenea, la întrunire au participat dna Raisa Spinovschi- vicepreședinte de raion, șefii secțiilor și direcțiilor, tinerii fiind informați despre activitatea nemijlocită a acestora, pentru a-şi lărgi cunoştinţele ce vizează domeniul administraţiei publice.A fost  realizat pas cu pas agenda zilei, la care au fost abordate următoarele teme:
1. Scopul și obiectivele Centrului multifuncțional  pentru copii și tineret.
2. Comunicarea tehnologiilor informaționale.
3. Prezentarea proiectului tineri abilități.
4. ”Noutăți Nistrene”- modul cel mai sigur de a transforma realitatea în cunoaștere.
5. Strategiile culturii din raionul Dubăsari.

Dna L. Brăduceanu, şef DÎTS, a adus la cunoştinţa tinerilor procedura de desfăşurare a  examenului de BAC în anul curent. Informaţia dată a fost binevenită atît pentru absolvenţii anului acesta, cît şi pentru cei ce urmează să susţină BAC-ul.

Tinerii s-au încadrat activ în discuţii, punînd întrebări  ce ţin de diferite domenii. Elevii au rămas mulţumiţi de activitate și au  menționat că au aflat multe lucruri noi, ce urmează a fi transmise şi colegilor, care nu au avut posibilitatea de a fi prezenţi la această întrunire.                 

 Suntem mulțumiți pentru rezultatele obținute în urma activității deoarece ne-am atins scopul propus: ,,Tinerii de azi sunt viitorul de mîine!”.