Sîmbătă 24 noiembrie 2012 în incinta casei de cultură din satul Cocieri sa desfăşurat concertul cu genericul "Clin Gentelmens" acesta fiind organizat de către Casa de cultură în conlucrare cu biblioteca publică locală şi Centrul Mutifuncţional pentru Copii şi Tineret.


Activitatea culturală sa desfăşurat în cadrul programului  naţional "Zilele Tineretului". Au fost prezentate mai multe numere artistice, cîntece, dansuri cu participarea  tinerelor talente din clasele absovente ala L.T. "Vlad Ioviţă".

În linii generale concertul sa axat pe prezentările  creative şi artistice a şase băieţi care au demonstrat juriului şi publicului prezent adevăratele calităţi de  gentelmen, astfel ca în final în urma unor concursuri specifice prin  aprecieria juriului să fie determinaţi cei mai buni din gentelmenii participanţi.

 Unul din cele mai bărbăteşti concursuri a fost demonstrarea capacităţilor  militare prin îmbrăcarea în timp record a uniformei militare şi măştii antigaz.

La finele activităţii toţi  participanţii au fost premiaţi de către prima
rul satului dl.Ion Miţcul


Sursa:
Dubasari.md