Conform Ordinului Directorului DGÎTS Dubăsari nr. 98 din 28.11.2011 „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea tezelor semestriale, anul de studii 2011-2012”, în perioada12.12.2011 – 23.12.2011, în instituţiile de învăţămînt preuniversitar din raion se vor desfăşura tezele semestriale pentru clasele liceale.

Orarul de desfăşurare a tezelor semestriale va fi stabilit de către conducătorii instituţiilor de învăţămînt, iar timpul pentru realizarea unei teze nu va depăşi 2 ore academice.

 

V. Tolstenco, sp. pr. în problemele

 învăţămîntului  preuniversitar, DGÎTS Dubăsari