Conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 78 din 12.02.2010 „Privind stabilirea zilei de audienţă şi de întîlnire a membrilor Guvernului şi a conducătorilor autorităţilor administrative centrale cu cetăţenii”, la data de 18 decembrie 2012, ora 10:00 în sala mare de şedinţe a Consiliului raional, et. 2, va avea loc vizita de lucru a viceministrului finanţelor, dl Victor BARBĂNEAGRĂ.