La data de 10 şi 13 februarie 2012 în or.Chişinău a avut loc şedinţa comitetului creditorilor a fabricii de conserve Coşniţa. Comitetul creditorilor a fabricii are în componenţa sa 8 membri:

  1. BC Moldova –Agroindbank SA
  2. Cojuhari Galina, reprezentantul sindicatului a FC Coşniţa
  3. IFS r-l Dubăsari
  4. Floarea Viei SRL
  5. Agrodar Eco SRL
  6. Agrocenoza SRL
  7. Moldova Gaz SA
  8. CP Orhei Fruct
La ordinea de zi sa pus întrebarea: modalitatea de vînzãri a masei debitoare a Fabricii de Conserve din s.Coşniţa.

V.Apostol în calitatea sa de administrator al Fabricii a adus la cunoştinţă că recent a fost finisată evaluarea patrimoniului fabricii cu valoarea totală de 84054,2 mii lei, datoriile fabricii la momentul actual constituie 106334,0 mii lei, dintre care circa 85 % sînt datoriile faţă de BC Moldova Agroindbank SA. De către majoritatea din comitetul creditorilor sa votat pentru vînzarea masei debitoare ca un complex unic de producere. Sa convenit ca fabrica sa fie scoasă la licitaţie cu un preţ iniţial de 84 054 192,00 lei.

Licitaţia va avea loc pe data de 16 martie 2012, ora 12,00 în incinta fabricii de Conserve din s.Cosniţa. Cererile vor fi depuse pînă pe data de 15 martie 2012, ora 12,00 la administratorul actual al fabricii V.Apostol.

Documentele necesare pentru persoanele fizice şi juridice care doresc să participle la licitaţie:

- cererea de participare

- copia documentului de inentitate

- copia certificatului de înregistrare în caz dacă cumpărătorul este persoană juridică

- plata pentru participare la licitaţie va constitui 500,00 lei

- pe un cont special deschis la Banca de Economii este necesar de a depune un acont în mărime de 10% din costul propus la licitaţie.