Vineri, la data de 25 noiembrie curent, Consiliul raional Dubăsari a primit în vizită de lucru delegaţia Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale de pe lîngă Consiliul Europei. Delegaţia era compusă din următorii membri ai Congresului: Dl. Francis Lec (Franţa) – raportor privind democraţia locală, Dl. Ignacio Sanchez-Amor (Spania) – raportor privind democraţia regională şi Dl. Jean-Philippe Bozouls - Secretarul executiv al Camerei Autorităţilor Locale a Congresului. La rîndul său, în calitate de reprezentanţi ai raionului şi gazde a delegaţiei la întrunire au fost prezenţi: Preşedintele raionului – Dl. Grigore Policinschi, vicepreşedinţii raionului – Dna Maria Jimbei şi Dna Raisa Spinovschi, consilieri raionali, primarii satelor Corjova, Marcăuţi, Oxentea, Pîrîta şi colaboratori din cadrul secţiilor şi direcţiilor Consiliului raional Dubăsari.

Misiunea delegaţiei Congresului în Republica Moldova la general şi în raionul nostru în particular constă în monitorizarea respectării principalelor norme a Cărţii Europene a Autonomiei Locale la care ţara noastră are parte.

După un cuvînt de salut în adresa delegaţiei Dl. Preşedinte a prezentat participanţii la întrunire audiind în continuare un raport succint privind situaţia curentă la capitolul realizării legii cu privire la descentralizare administrativă, dificultăţile cu care se confruntă autorităţile publice locale la acest capitol şi propunerile de redresare a situaţiilor enunţate.

Primarii prezenţi la întrunire de asemenea au făcut referinţă la probleme concrete din activitatea unităţilor administrativ-teritoriale pe care le gestionează susţinînd afirmaţia Preşedintelui raionului privind lipsa unor pîrghii la nivel local pentru intervenţia şi soluţionarea promptă a problemelor societăţii cît şi controlul excesiv din partea structurilor centrale privind realizarea achiziţiilor publice.

Unanim de toţi reprezentanţii administraţiei publice locale a fost susţinută afirmaţia precum că la momentul actual formarea şi executarea bugetelor locale este obligatoriu de coordonat şi avizat de structurile centrale în timp cele mai importante impozite sunt direcţionate nu la nivel local dar la nivel central revenind apoi în formă de transferuri şi subvenţii de stat.

În acest context a fost subliniat că şi consultarea proiectelor actelor legislative cu administraţia publică locală şi societatea civilă în general, nu se efectuează la modul cuvenit de către structurile centrale. Deseori aceasta duce la diminuarea autonomiei locale prin lipsirea de împuterniciri sau acordarea unor obligaţiuni fără acoperire financiară.

Reprezentanţii Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale au luat act de informaţia prezentată asigurînd participanţii la întrunire despre faptul că aceste teme vor fi reflectate în raportul ce urmează a fi audiat la Şedinţa Congresului.

După întrunire delegaţia Congresului însoţiţi de Preşedintele raionului au efectuat o deplasare la punctul de control din apropierea satului Pohrebea instalat de autorităţile separatiste de la Tiraspol. La solicitarea parvenită în adresa „grănicerilor” de a discuta cu conducerea unităţii respective sau cu reprezentanţii conducerii raionului Dubăsari din autoproclamata republică, răspunsul a fost unul negativ.

Vizita delegaţiei Congresului în raionul Dubăsari denotă încă odată faptul că interesul organizaţiilor Uniunii Europene privind impulsionarea implementării normelor fixate în Carta Europeană a Autonomiei Locale este sporit.

Sperăm că în continuare raportul reprezentanţilor Congresului va servi ca suport de accelerare a procesului de descentralizare administrativă şi apropiere maximă a puterii decizionale de populaţie.