Proiectul Comunității școlare  în acțiune: Crearea condițiilor pentru persistarea în școală a elevilor din familiile social-vulnerabile,are continuitate și în anul 2012. În anul 2010 au fost selectate 50 de școli din republică pentru încadrare în acet proiect, care avea drept obiectiv asigurarea copiilor din familiile social -vulnerabile cu suport material (haine, încălțăminte, rechizite școlare) și un grant în valoare de 5000$. Printreșcolile ce s-au bucurat de acest proiect a fost și liceul nostru” V. Ioviță”  din c. Cocieri. Proiectul nostru a avut ca generic” Eu am nevoie de societate și societatea de mine”, iar crezul a fost următorul „Copii sînt florile vieții. Dacă într-o societate florile sînt veștede, să nu așteptăm un viitor rumen la față.’’ În urma implementării tranșei I a proiectului s-a obținut și impactul scontat: În anul 2011 au fost școlarizați 100% toți elevii de vîrsta școlară. Au activat 4 ateliere orientate spre oferirea posibilității ca copiii din familiile social-vulnerabile să aibă o ocupație serioasă în timpul liber. 67 de copii au participat la așa ateliere precum editarea ziarului liceului și vînzarea lui, efectuarea compozițiilor din biser, origami, activități de lectură îmbinate cu joc și conciliere psihologică.  Mulți copii  din familiile vulnerabile și-au realizat visul, simțind o atenție aparte față de ei. Elevii au avut o satisfacție enormă atunci cînd și-au văzut produsul activității apreciate, iar după necesitate și valorificate cu diferite ocazii. Ei s-au convins, că-și pot valorifica potențialul și se pot cumva afirma. Copii au devenit mai sociabili, mai prietenoși, au căpătat încredere în forțele proprii, devenind optimiști în viitorul lor. S-au redus absențele de la ore. În anul trecut la finele sem. I elevii din liceul nostru au acumulat 6641 absențe nemotivate. În acest an numarul absențelor nemotivate la finele sem. I 
s-au redus la 4615. Sîntem convinși că implimentarea tranșei II, care este predestinată pentru anul 2012 cu un grant în valore de 5500$ va spori și  mai mult diminuarea indicatorilor privitor la frecvență, deoarece elevii din liceul nostru se vor bucura încă de 2 activități:pictura pe sticlă și posibilitatea de a se manifesta în activitatati artistice. Aducem sincere mulțumiri finanțatorilor „Fondului de urgență” , creat de George Soros, „Centrului educațional ProDidactica” ,partenerilor de proiect Ministerul Educației al R M, DGITS Dubăsari, Asociației Pedagogice și Părinților Cutezători i și APL. Cocieri. Vă asigurăm că activitățile au influențat pozitiv spre ameliorarea și îmbunătățirea condițiilor de frecventare a școlii și sprijinirea școlii din mediul rural prin menținerea motivației pentru învățare și dezvoltare.

Coordonator de proiect:  Ursul A.
Director al l.t. "V.Iovita" s.Cocieri