Astăzi la prima oră, Preşedintele raionului Dubăsari a prezidat şedinţa de lucru al Comitetului organizatoric pentru organizarea, desfăşurarea şi monitorizarea acţiunilor paşnice de protest avînd la ordinea de zi chestiunea cu privire la situaţia creată în teritoriul raionului Dubăsari la data de 09.01.2012, ca urmare a tragediei din 01.01.2012.

Şedinţa a avut loc în incinta Consiliului raional Dubăsari, la ea participînd membrii Comitetului instituit prin decizia Consiliului raional din 04 ianuarie 2012.

În cadrul şedinţei, comitetul a elaborat din nou o serie de solicitări Conducerii de vîrf privind luarea de măsuri pentru asigurarea drepturilor fundamentale ale locuitorilor de pe malul stîng al rîului Nistru, şi anume:

1. Deblocarea prin scoaterea barierelor, blocurilor, din partea dreaptă a postului Vadul lui Vodă Nr. 10.
2. Scoaterea vagonului şi maşinilor blindate de pe partea carosabilului de pe podul Vadul lui Vodă.
3. Scoaterea barierelor instalate nelegitim la posturile din preajma satului Pohrebea, Coşniţa, Doroţcaia, Cocieri.
4. Delegarea reprezentanţilor din Comitetul organizatori din r. Dubăsari la şedinţele organizate de către autorităţile centrale şi forţele de menţinere a păcii  privind scoaterea posturilor sus menţionate.

Astăzi, 9 ianuarie 2012, la fel vor continua acţiunile de protest la podul de la Vadul lui Vodă pentru lichidarea tuturor posturilor militare, vamale şi asigurarea liberei circulaţii a cetăţenilor din stînga Nistrului.Ec. Racoveţ
şef Serviciu relaţii cu publicul