Data de 14 ianuarie 2012 va rămîne în istoria satului Molovata Nouă, ca o zi în care toţi moloviţenii  au adus un omagiu trecutului bogat, prin deschiderea muzeului de "Istorie şi Etnografie”.O zi frumoasă de iarnă i-a întimpinat la sărbătoarea  de deschidere a muzeului pe locuitorii satului Molovata Nouă.   La ceremonia de deschidere, ca oaspeţi de onoare, au fost invitaţi: vicepreşedintele Consiliului Raional Dubăsari, dna Maria Jimbei, şefa Secţiei Cultură, dna Valentina Semionov, şefa DGÎTS, dna Brăducean Larisa. 
   Dna Maria Jimbei a accentuat " Este un evenimentul exraordinar de frumos, o pornire sufletească a localnicilor şi graţie lor avem un local cu care putem să ne mîndrim. Apreciem foarte mult activitatea tuturor,  trebuie şi  pe viitor să susţineţi toate proiectele care sunt aduse la dumneavoastră. Într-un ceas bun, sănătate şi prosperitate în tot ce faceţi dumneavoastră.” Deasemenea a adus în dar muzeului trofeul festivalului raional " Nistrule pe malul tău”, un lucru de autor, a domnişoarei Jabinschi Tatiana, s. Ustia, drapelul Republicii Moldova, fanioane şi drapelul Raionului Dubăsari. 
   Primarul satului Molovata Nouă, dl Sandu Valeriu a salutat călduros mulţimea adunată şi a adus la cunoştinţa consătenilor succesele pe care l-ea realizat cu ajutorul lor.” Noi trăitorii satului Molovata Nouă, am implementat 10 proiecte în aceşti 4 ani: renovarea  căminului cultural, construcţia primăriei, a unui teren sportive, două staţii modern şi în sfîrşit renovarea Muzeului de Istorie şi etnografie.” Despre renovarea clădirii muzeului, dl. Sandu Valeriu,  a adus la cunoştinţa tuturor că este meritul exclusive a locuitorilor satului, care  au strîns contribuţia de 110 mii lei, pentru ca proiectul să fie implementat. " Proiectul se numeşte "Proiectul lucrări de construcţie în gimnaziul Anatol Codru” un proiect care a fost susţinut de Fondul de Investiţii, costul căruia este de 788 mii lei.”   
    În încheierea mesajulu său, dl primar a adus sincere mulţumiri comitetului de implementare a proiectului în frunte cu,dl Vitalie Oprea, profesoarei dna Vîlcu Raisa, şefa bibliotecii publice, dna Verlan Valentina, consilierilor actuali şi foştilor consilieri, accentuînd că totul a fost posibil, datorită unei conlucrări foarte bune între consiliu local, primar şi primărie.
 Partea festivă s-a finisat cu frumosul obicei, de taiere a lenţii roşii şi sfinţirea localului. Moloviţenii au fost uimiţi de înfăţişarea estetică a muzeului şi  de obiectele de cult ( icoane vechi), vestimentaţie, unelte care au trecut prin veacuri, dar nu şi-au pierdut din farmec. Pentru toţi a fost o surpriză, primarul ne-a adeverit că localnicii la fel ca şi noi calcă pentru prima oară pragul muzeului proapăt renovat. Încă mult timp am studiat  tezaurul lăsat ca moştenire, putem să afirmăm cu desăvîrşire avem cu ce ne mîndri…