Astăzi, Prim-ministrul  Vlad Filat a convocat la Coşniţa o reuniune cu conducerea raionului Dubăsari. Premierul a fost însoţit de colegii din Guvern , şi anume: viceprim-ministrul pentru reintegrare  Eugen Carpov, ministrul Afacerilor Interne Alexei Roibu, ministrul Finanţelor Veaceslav Negruţă, director-adjunct SIS Valentin Dediu,  prim-procuror Procuratura Generală Andrei Pîntea.

La întrunire au fost prezenţi conducătorii serviciilor desconcentrate şi descentralizate în teritoriu, conducători de instituţii  din teritoriu, asociaţii obşteşti, persoane care au solicitat întîlnire pentru  a audia situaţia ce s-a creat în teritoriul raionului Dubăsari.

Preşedintele raionului Grigore Policinschi a salutat prezenţa dlui Premier în teritoriul raionului menţionînd  că „Este binevenită această vizită, reieşind din priorităţile care sînt stabilite atît în calitate de conducător al Autorităţii executive cît şi desigur acele priorităţi pe care le avem comune într-u dezvoltarea social-economică al localităţilor din zona de securitate”.

De asemenea, Preşedintele Grigore Policinschi a informat despre situaţia creată la moment în teritoriul raionului în urma omorului cetăţeanului Vadim Pisari, locuitor al s. Pîrîta, la postul Nr.9 al forţelor de menţinere a păcii, amplasat pe podul de peste rîul Nistru şi măsurile întreprinse întru asigurarea ordinii de drept, de a nu permite agravarea tensiunii create începînd cu 01 ianuarie 2012 şi de a nu permite derularea unor acţiuni necontrolate în acest teritoriu.

În acest context, Preşedintele raionului a specificat că au avut loc şedinţele extraordinare ale Consiliului local Pîrîta şi respectiv, al Consiliului raional Dubăsari în comun cu activul raionului, în cadrul cărora au fost întreprinse măsuri pentru a calma situaţia, dar şi unele cerinţe care au fost expuse de cetăţenii din teritoriul raionului Dubăsari. Şi desigur, cele două măsuri de protest, de comemorare a cetăţeanului Vadim Pisari, care au avut loc, de asemenea ca element de consolidare, lămurire pentru cetăţenii raionului Dubăsari, pentru cetăţenii întregii ţări despre situaţia ce s-a creat în zona de securitate.

La rîndul său, Prim-ministrul Vlad Filat a menţionat că situaţia nu este deloc una simplă, iar acest caz tragic vină să arate încă o dată că trebuie întreprinse un şir de acţiuni, dar care să fie administrate profesionist şi să aibă un rezultat. 

"În primul rând, şi cât mai urgent trebuie să schimbăm statutul acestei misiuni de pacificare transformând-o în una civilă sub jurisdicţie internaţională. Trebuie să înţelegem că este vorba de un proces, care din păcate va necesita timp", a explicat premierul Vlad Filat.

Conducerea raionului a menţionat disponibilitatea conlucrării împreună cu comitetul organizatoric, instituit la insistenţa asociaţiilor obşteşti, la insistenţa autorităţilor publice locale, aleşilor locali. „Sperăm că împreună cu Dumneavoastră, cu autorităţile centrale de specialitate, împreună cu forţele de menţinere a păcii vom găsi soluţiile pentru a debloca situaţia respectivă creată, pentru a îmbunătăţi situaţia atît în domeniul social-economic cît şi în general al securităţii cetăţenilor din localităţile raionului Dubăsari” a adăugat Preşedintele raionului Grigore Policinschi.

Desfiinţarea posturilor forţelor de menţinere a păcii de-a lungul Nistrului, scoaterea plăcilor de beton de pe carosabil şi atragerea investiţiilor în regiune sunt doar câteva dintre revendicările conducerii raionului Dubăsari.

"Noi vrem azi să ni se spună. Peste două zile se scot blocurile, peste o săptămână se scot vagoanele şi ostaşii. Vrem un răspuns concret", a spus preşedintele Asociaţiei veteranilor de război din 1992 Andrei Agatiev.

"Dorinţa noastră e ca să scoatem toate posturile, fiindcă zilnic mergând pe lângă aceşti oameni înarmaţi ne simţim psihologic asupriţi", a menţionat primarul satului Oxentea, Valeriu Rusu.

"De ce nu a fost reţinut criminalul de autorităţile Republicii Moldova şi s-a permis ca el să fie liber şi nu se mai ştie dacă el este în ţară", s-a întrebat primarul satului Pîrîta, Iurie Soltan. 

"Spre regret noi nu putem convoca reuniunea extraordinară în formatul 5+2. Sunt înalţi oficiali străini implicaţi în acest format şi ei nu pot fi invitaţi de urgenţă pentru anumite situaţii. Dar în februarie toate aceste subiecte vor fi discutate", a adăugat vicepremierul Reintegrării, Eugen Carpov.

În cadrul întîlnirii au fost expuse şi un şir de probleme din domeniile agricultură şi social la care s-a promis din partea oficialilor întreprinderea unor măsuri de rezolvare ale acestora, desigur în măsura posibilităţilor.

Ec. Racoveţ
şef Serviciu relaţii cu publicul