Pe data de 15 noiembrie, curent, în sala mică de şedinţe din cadrulConsiliului raional a avut loc audienţa cetăţenilor de către vicedirectorul Agenţiei Rezerve Materiale de Stat, dl Alexei Boldescu, fiind delegat în calitate de reprezentant al Guvernului, conform programului de audienţă şi întîlnire a membrilor Guvernului cu cetăţenii. În cadrul acestei întîlniri au participat reprezentanţii autorităţilor publice locale de nivelul I şi II, conducătorii serviciilor desconcentrate în teritoriu şi descentralizate în cadrul Consiliului raional. Scopul acesteia a servit reprezentanţilor administraţiei publice locale de ambele nivele, o modalitate de a-şi expune problemele cu care se confruntă în domeniul rezerve materiale de stat.  Participanţii la şedinţă au venit cu solicitarea unei susţineri diferenţiată a bugetului pentru anul 2012, să fie cu un coeficient mai mare faţă de alte raioane, precum că situaţia din raionul Dubăsari (partea stîngă a Nistrului) este mai dificilă decît în celelalte din Republică.
Timp de două ore, cît a durat şedinţa, reprezentanţii autorităţilor locale au venit cu întrebări ce au cuprins mai multe domenii. O problemă a societăţii este lipsa locurilor de muncă, iar atragerea investitorilor de fiecare dată se complică din cauza autorităţilor transnistrene, care restricţionează şi intimidează cetăţenii în libertate. O altă problemă, care are deja cîţiva ani, ţine de inundaţiile din anul 2008. În acea perioadă, pentru a destabiliza nivelul apei şi a salva localităţile de o inundaţie nefavorabilă, au fost cheltuiţi o sumă mare de bani din bugetul Consiliului raional. Aceştea necesită a fi rambursaţi, însă pînă în prezent nu s-a făcut nimic. Direcţia asistenţă socială a intervenit cu o solicitare pentru familiile social-vulnerabile care au nevoie de bunuri materiale (lemne, cărbune), ca aceştia să fie asiguraţi cu cele necesare pe timp de iarnă. Defrişarea livezilor (plantaţiile multianuale) de după traseu, la fel necesită o atenţie deosebită. Respectiv, Guvernul Republicii Moldova trebuie să înţeleagă şi să susţină problemele din raion.
În rezultat, conducerea Agenţiei Rezerve Materiale de Stat a menţionat că va transmite solicitările expuse de participanţi, conform competenţelor, structurilor centrale de resort.

Irina Glod, reporter