Conform regulamentului de atestare a cadrelor de conducere din învîţămîntul preuniversitar, atestarea cadrelor manageriale se efectuiază o dată la 5 ani. Anul de studii 2011-2012 au depus dosare de atestare la DGÎTS Dubăsari 7 manageri din instituţiile preuniversitare de învăţămînt din raion. Comisia de atestare raională conform Regulamentului de atestare a cadrelor de conducere din învîţămîntul preuniversitar şi planului managerial al DGÎTS Dubăsari, urmează să efectuieze evaluarea pe teren a cadrelor manageriale supuse atestării. 


La data de 13 martie 2012 Comisia de atestare raională au fost la evaluare pe teren a managerilor din gimnaziul Ustia . Unde a fost verificată documentaţia instituţiei şi a fost ascultat raportul de autoevaluare, şi programul de activitate a dnei Tomaş Valentina, directorul gimnaziului Ustia şi a dnei Lungu Tatiana, director adjunct pentru instruire din gimnaziul Ustia.