Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a emis vineri, o decizie privind retragerea licenţei ÎM "Eventis Mobile" SRL pentru prestarea serviciilor de telefonie mobilă celulară, standardul GSM.


Potrivit Agenţiei "Infotag", directorul ANRCETI, Grigore Varaniţa, a comunicat în cadrul unui briefing, că "drept temei juridic pentru adoptarea deciziei respective au fost invocate prevederile Legii privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzătorşi Legii comunicaţiilor electronice, care dispun că, în cazul neînlăturării de către titularul licenţei a circumstanţelor ce au dus la suspendarea dreptului prevăzut în licenţă, cea din urmă poate fi retrasă".

Decizia în cauză a Consiliului de administraţie a fost precedată de o decizie de suspendare temporară a valabilităţii licenţei deţinute de ÎM "Eventis Mobile" SRL, adoptată la cererea administratorului procedurii de insolvabilitate a acestei companii şi validată ulterior prin hotărârea Judecătoriei Ciocana din luna mai curent. Decizia dată prevedea expres obligaţia ÎM "Eventis Mobile" SRL de a înştiinţa în scris ANRCETI despre înlăturarea circumstanţelor ce au dus la suspendarea licenţei.

"Ţinînd cont de faptul că ÎM "Eventis Mobile" SRL nu şi-a onorat obligaţia de a înlătura circumstanţele ce au dus la suspendarea licenţei şi de a informa despre acest fapt autoritatea de reglementare, ANRCETI s-a văzut nevoită să repete solicitarea, însă compania nu s-a conformat acestei cerinţe", menţionează responsabilii de la ANRCETI.

Conform legislaţiei în vigoare, decizia ANRCETI privind retragerea licenţei ÎM "Eventis Mobile" SRL urmează a fi depusă în instanţa de judecată în vederea emiterii pe marginea acesteia a unei hotărîri judecătoreşti definitive şi irevocabile.

ÎM "Eventis Mobile" SRL a obţinut licenţa pentru prestarea serviciilor de telefonie mobilă celulară, în standardul GSM, în decembrie 2006, iar în decembrie 2007 a efectuat lansarea comercială a acestor servicii. Din aprilie 2010, în virtutea unei hotărîri a Curţii de Apel Economice, ÎM "Eventis Mobile" SRL se află în proces de insolvabilitate.


Sursa:  NOI.MD