Administratorul companiei aeriene care ar fi trecut de la Plahotniuc la Shor, audiat astazi in dosarul FilatLa sedinta de judecata in dosarul Filat urmeaza a sa fie audiati alti 5 martori ai acuzarii. Unul dintre martori, care este audiat chiar in aceste momente, este Gheorghe Galusca administratorul companiei "Nobil Air".

 

In martie 2015, Ziarul de Garda a scris ca firma "Nobil Air" a carui administrator este Gheorghe Galusca ar fi trecut de la democratul Vlad Plahotniuc la primarul de Orhei Ilan Shor.
Vezi mai jos secventa din articolul ZdG, Martie 2015.Zboruri exclusiviste via Plahotniuc/Shor
 Des­pre com­pa­nia „Nobil Air”, cea care a câş­ti­gat în ulti­mii ani mai multe con­tracte cu insti­tu­ţi­ile sta­tu­lui, s-a scris ante­rior că ar fi, la fel, con­tro­lată de Pla­ho­t­niuc. Cen­trul de Inves­ti­ga­ţii Jur­na­lis­tice scria, în 2009, că firma, care câş­tiga şi în acea peri­oadă con­tracte cu insti­tu­ţia pre­zi­denţi­ală, pen­tru călă­to­ri­ile în stră­i­nă­tate ale preşe­din­te­lui de atunci, Vla­di­mir Voro­nin, era admi­nis­trată de Ghe­or­ghe Gălu­şcă, fon­dată de Vera Moro­zan, sora lui Pla­ho­t­niuc, şi avea sediul într-un apar­ta­ment din str. Mir­cea cel Bătrân 3, ap. 191. Acest apar­ta­ment, până în 2009, când a fost vân­dut, a apa­rţi­nut chiar Verei Moro­zan. În ulti­mii ani, s-a tot vor­bit des­pre fap­tul că „Nobil Air” şi-a schim­bat pro­pri­e­ta­rul, care ar fi deve­nit, între timp, un alt busi­ne­ss­man con­tro­ver­sat, Ilan Shor. Totuşi, con­form date­lor de la Camera Înre­gis­tră­rii de Stat, urmele lui Pla­ho­t­niuc la firma „Nobil Air” încă rămân. Acum, firma are în cali­tate de fon­da­tor un alt SRL, „Air Cla­sica”, însă ace­laşi admi­nis­tra­tor din peri­oada Pla­ho­t­niuc, Ghe­or­ghe Gălu­şcă. La rân­dul său, „Air Cla­sica” este fon­dată de firma „Wes­ter Alli­ance LLP”, cu sediul în Marea Bri­ta­nie, şi a fon­dat în 2012 şi 2014 alte două SRL-uri, „Air­k­la­s­sika Group” şi „Air Han­d­ling”, ambele admi­nis­trate de Egor Erta­gaev. De pre­ci­zat însă că firma „Air­k­la­s­sika Group”, care are ace­laşi fon­da­tor ca şi firma „Nobil Air”, are adresa pe str. Tighina, 12, acolo unde îşi au sediul mai multe firme, toate ale omu­lui de afa­ceri Ilan Shor, prin­tre care com­pa­nia de asi­gu­rări Kla­s­sika Asi­gu­rări, firma Mol­d­k­la­s­sika Inter­na­tio­nal şi Dufre­mol, com­pa­nie care deţine maga­zi­nele Duty-Free, fon­dată de Miron Shor, tatăl lui Ilan. Tot­o­dată, SRL-ul este fon­dat, pe lângă firma „Air Cla­sica”, şi de Între­prin­de­rea Uni­tară Fede­rală de Stat „ЦЕНТР ФИНАНСОВОГО И ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ” a Admi­nis­tra­ţiei Preşe­din­te­lui Fede­ra­ţiei Ruse. Cu Pla­ho­t­niuc sau Shor, cert este fap­tul că, în ulti­mii doi ani, două insti­tu­ţii ale sta­tu­lui au bene­fi­ciat de ser­vi­cii avia de la această com­pa­nie avi­a­tică exclu­si­vistă: Ser­vi­ciul de Pro­te­cţie şi Pază de Stat şi Can­ce­la­ria de Stat. Valoa­rea con­trac­te­lor este de apro­xi­ma­tiv 1 milion de lei.

STIRI


Total comentarii: 0

avatar