Pe data de 22 noiembrie curent, în incinta primăriei Coşniţa, un grup din cinci deputaţi ai Parlamentului Republicii Moldova au întreprins o vizită de documentare. Din acest grup au făcut parte: vicepreşedintele Comisiei juridice numire şi imunitate, jurist Sergiu Sîrbu; preşedintele Comisiei pe agricultură şi domeniul prelucrător – Popa Gheorghe, membru al Comisiei juridice numire şi imunitate - Vasile Şova; vicepreşedintele Comisiei asistenţă socială – Domentiev Oxana şi preşedintele Comisiei autorităţilor publice locale şi dezvoltare regională - Eduard Muşuc. 
Aceştia şi-au propus să asculte, pe parcursul a două zile, problemele primăriilor şi agenţilor economici din partea stîngă a Nistrului în diferite domenii şi, respectiv: social-economic, administraţie publică şi dezvoltare regională, partea juridică, partea care se referă la securitatea naţională. La întrevedere parlamentarii au menţionat că au vizitat majoritatea localităţilor din stînga Nistrului, din zona de securitate, pentru a se documenta la faţa locului. Ei promit că maximum în decurs de o săptămînă să finalizeze şi să totalizeze datele într-un raport, care după părerea lor acesta va fi folosit şi pentru activitatea în Parlament. 
„ Noi vom propune, cred eu, audieri speciale Parlamentului, poate şi în format confidenţial, închis cu reprezentanţii locali aici, din zona respectivă, dar şi vom iniţia un dialog cu Guvernul Republicii Moldova, pentru ca acele probleme care au fost astăzi şi ieri abordate, să fie soluţionate în termenii cei mai restrînşi”, a susţinut Eduard Muşuc.
În cadrul şedinţei au fost expuse un şir de probleme cu care se confruntă populaţia din partea stîngă a Nistrului. Primarii şi agenţii economici, participanţi la şedinţă au intervenit cu nemulţumiri şi doleanţe în ceea ce priveşte impozitul pe venit, prelucrarea pămînturilor, defrişarea livezilor de după traseu, infrastructura satelor. „ Stimaţi parlamentari! Moldova este o ţară agrară şi vă rog, gîndiţi-vă la viitorul ţăranilor noştri. Dacă noi nu primim legi care să ridice economia care a fost pînă în anii 90, apoi eu vreau să repet că degeaba, în zadar staţi în Parlament”, susţine Petru Leşan, agent economic din s. Coşniţa. 
O problemă primordială este legată de faptul că pensionarii, care primesc pensia din transnistria sunt obligaţi începînd cu noul an, să-şi facă cetăţenie a neproclamatei republici transnistrene
O altă problemă menţionată, ce afectează  în jur la 350 de oameni, care riscă să rămînă fără un loc de muncă este situaţia de faliment a Fabricii de Conserve din s. Coşniţa. Aceasta are datorii imense care în fiecare an creşte considerabil şi nu se ameliorează după cum se promite din partea proprietarilor.„ Fabrica de conserve acum are datorii foarte mari, datorii intrate în istorie. Chiar şi faţă de Moldova Gaz, faţă de noi datorează în jur la 1mln de lei, încă cu 4 ani în urmă”, a precizat Vasile Todica, inginer Filiala Coşniţa Gaz, consilier raional.

Irina Glod, redactor
surse:www.tvelita.md www.dubasari.md