Preşedintele raionului Grigore
POLICINSCHI, în calitate de
 membru al
 delegaţiei Republicii Moldova
 la Congresul Autorităţilor
Publice Locale
şi Regionale pe lîngă Consiliul
Europei (CPLRE), participă
 împreună cu
delegaţia ţării noastre la cea
 de-a 22 Sesiune.


În cadrul şedinţei Grupului Socialiştilor, al cărui membru este şi domnul Preşedinte, a fost propus un reprezentant al delegaţiei moldoveneşti la funcţia de Vicepreşedinte al Camerei Regiunilor al CPLRE.

Astfel, pentru prima dată reprezentantul Moldovei va reprezenta ţara noastră la un asemenea nivel de conducere al acestui forum important, ce reprezintă interesele autorităţilor locale şi regionale din ţările membre ale Consiliului Europei – 47 de state.

După cum ne-a comunicat domnul Preşedinte Grigore POLICINSCHI prin telefon, această încredere acordată şi aprobată în unanimitate de grupul socialiştilor,  trebuie să fie votată în cadrul şedinţei Congresului din 21 martie curent. Această încredere este o responsabilitate enormă dar şi un eveniment important pentru promovarea procesului de descentralizare administrativă din Republica Moldova. Este o apreciere a măsurilor ce se întreprind la nivelul Congresului Autorităţilor Locale din Moldova, o aprofundare a autonomiei şi democraţiei locale din Moldova cît şi o întărire a autorităţilor locale şi regionale din ţara noastră.

Inclusiv, pe 22 martie va fi discutat raportul Comitetului de Monitorizare privind situaţia autonomiei locale din Republica Moldova. 

Serviciul relaţii cu publicul din cadrul Consiliului raional vă va informa suplimentar despre mersul lucrărilor Congresului Autorităţilor Publice Locale şi Regionale pe lîngă Consiliul Europei.